صفرتا (دمو)

صفرتا (دمو)

ارائه محصولات مجازی

کم نیستند سازمان‌هایی که نرم‌افزارهای حرفه‌ای حسابداری دارند و با این وجود به‌وسیله اکسل فاکتور فروش و یا پیش‌فاکتورهای خود را تهیه و صادر می‌کنند که البته دلایل منطقی برای این موضوع دارد ازجمله: سرعت زیاد و انعطاف‌پذیری اکسل سهولت تغییر در شکل و چیدمان فاکتور مزایای ...

قیمت: 10,000 تومان